Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za obecního systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - o místním poplatku ze psů 3.1.2020
OZV č. 1/2016 komunální odpad 4.10.2016
OZV č.2/2015 poplatky ze psů 16.3.2016
OZV 1/2012 poplatek za nakládání s odpadem 3.12.2015
OZV č.1/2015 - systém shromažďování odpadu 7.7.2015
OZV 1/2012 poplatek za nakládání s odpadem 19.12.2012
OZV 3/2010 poplatek za nakládání s odpadem 11.12.2010
OZV 2/2010 - Shromažďování odpadu 11.12.2010
OZV 1/2010 poplatek ze psů 11.12.2010
OZV 1/2009 poplatek za nakládání s odpadem 6.12.2009
OZV 1/2005 poplatek za nakládání s odpadem 15.12.2005
Požární řád 18.2.2005
OZV 2/2003 poplatek za nakládání s odpadem 1.1.2004
OZV 1/2003 poplatek ze psů 1.1.2004
OZV 1/2002 o ochraně ovzduší 15.8.2002
OZV 1/2000 o chovu a držení psů 1.5.2000